Projectmanagement & project control

CAP-able helpt bij het verder professionaliseren van het werken in projecten, programma’s en projectportfolio’s d.m.v. trainingen/workshops, coaching, het adviseren over en implementeren van de inrichting van de projectorganisatie en de manier van werken.

Wat maakt CAP-able uniek? CAP-able biedt een integrale dienstverlening op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement. Het gaat zowel om de inrichting van processen als om het toepassen van methoden/technieken en het realiseren van duurzame groei van medewerkers m.b.t. alle thema’s op het gebied van het projectmatig en programmatisch werken.

Projecten en projectportfolio in control: mens, methoden en proces (3e druk)

Bij dit boek hoort ook een website met multiplechoicevragen, open vragen en opdrachten, inclusief antwoorden. Voor docenten zijn extra casussen beschikbaar.

Dienstverlening

Onze omgeving verandert continu en dat zal wel altijd zo blijven. Heraclitus, een Griekse filosoof zei rond 500 voor Christus al: ‘panta rhei’, alles draait, alles beweegt. Andere filosofen uit die tijd deden soortgelijke uitspraken en gaven hiermee aan dat alles voortdurend wijzigt: de omgeving, de mensen, de techniek, de politiek enzovoort.

De mensen, organisaties, regio’s en landen die zich het beste aanpassen aan hun omgeving hebben een voorsprong op diegenen die dat niet doen. Wil je inspelen op veranderingen, dan past projectmatig werken daar uitstekend bij. Het aantal projecten in organisaties neemt dan ook gestaag toe. Bijna iedereen krijgt op een gegeven moment te maken met een project!

Cap-able heeft zich gespecialiseerd in het werken in projecten, programma’s en portfolio’s, heeft hierin 25 jaren ervaring en levert de volgende diensten:

Trainingen / workshops

Maatwerk trainingen van enkele dagen of korte workshops van een of enkele dagdelen.

Consultancy

Analyseren waarom het projectmatig werken niet goed loopt, het geven van adviseren hoe dit structureel kan worden verbeterd en het implementeren van de voorgestelde verbeteringen.

Coaching / begeleiding

Persoonlijke coaching/begeleiding om te groeien in jouw functie als projectmanager of project controller en het coachen/begeleiden van  projectteams. Deze coaching kan worden ondersteund met NLP-technieken.

Publicaties

Schrijven van boeken en artikelen over onderwerpen uit het vakgebied project- en programmamanagement & -control. Inmiddels zijn er 8 boeken en meer dan 20 artikelen gepubliceerd.