Risicomanagement: RDM met Power BI

Risicomanagement: RDM met Power BI 150 150 Cap-able

Projecten zijn een ideaal middel om veranderingen beheerst te bewerkstelligen. Het gevolg is dat het management voortdurend te maken heeft met risico’s die deze projecten met zich meebrengen, waarbij een risico wordt gedefinieerd als een gebeurtenis die nadelige gevolgen heeft voor het project en de organisatie.

Risico’s zijn er altijd, overal en steeds weer. Niet alle risico’s wegen echter even zwaar. Het gaat immers om de kans dat een negatieve gebeurtenis zich voordoet, de gevolgen daarvan voor het project of de organisatie en de mogelijkheden om de gebeurtenis of de gevolgen daarvan te beïnvloeden.

Wil een organisatie projectrisico’s adequaat beheersen, dan is het noodzakelijk dat ze zowel een goed overzicht van als inzicht in de risico’s heeft. Het projectteam zal dus een risicotopografie moeten opstellen van het project. Het opstellen van een goede risicotopografie wordt opgesteld door het risicomanagementproces uit te voeren, bijvoorbeeld door de RisicoDiagnoseMethode (RDM) toe te passen die door de TU Eindhoven is ontwikkeld.

CAP-able heeft samen met ORGfit de RDM methode geoptimaliseerd en de data beter toegankelijk gemaakt en gevisualiseerd met behulp van Qlik Sense. Dit is uitgebreid getest aan de hand van een tentoonstellingsproject over Jean Michel Basquiat bij het cultuurbedrijf SCHUNCK. De projectmanager en het projectteam konden binnen 1 dag aan de slag met het aanpakken van de geïnventariseerde risico’s.

Wil je hierover meer weten neem dan contact op met Guido Fröhlichs via mail guido@cap-able.nl of telefoon: 06-25360730.