Coaching helpt bij het realiseren van duurzame groei

Coaching helpt bij het realiseren van duurzame groei 150 150 Cap-able

De projectmanager is een belangrijke sleutel om het project tot een succes te maken. Er worden aan de projectmanager hoge eisen gesteld. Wat kenmerkt nu een succesvolle projectmanager? Aan welke kwalificaties moet hij of zij voldoen? Hoe ontwikkel je die blijvend, zodat duurzame groei ontstaat?

De weg van een succesvolle projectmanager wordt beschreven aan de hand van de volgende vier met elkaar in verband staande eigenschappen:

  1. kwaliteit: talent: bezit je de juiste persoonskenmerken?
  2. ervaring: heb je al eerder projecten geleid?
  3. motivatie: ben je gedreven?
  4. vaardigheid: wat kun je, welke capaciteiten heb je?

Kwaliteit/talent is de basis voor succes. Competent handelen betekent dat talent op de juiste wijze in de praktijk wordt gebracht. De juiste ervaringen zorgen ervoor dat talent zich in de gewenste richting ontwikkelt. Motivatie levert de energie die nodig is om het talent om te zetten in vaardigheid. Hoe talentvoller, ervarener en gemotiveerder iemand is, hoe groter de kans is dat hij de vaardigheden functioneel inzet en dus competenter is.

Managementcoaching d.m.v. Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en systemisch werk is een belangrijke bouwsteen voor duurzame groei.