Processen en administratie

Projecten worden vastgelegd in de financiele administratie. Hier staan de gegevens voor de managementinformatie. Eenvoudige en duidelijke administratieve processen met bijbehorende internal control maatregelen zijn van belang om de projecten en het projectportfolio in control te krijgen en te houden.

Een belangrijke externe rapportage is de jaarrekening. Hierdoor krijgen externen zoals aandeelhouders, leveranciers en banken een duidelijk beeld van de organisatie. Voor het opstellen van de jaarrekening gelden een aantal boekhoudkundige principes.