Financiële beoordeling

Projecten moeten een toegevoegde waarde hebben voor de organisatie. Dit houdt minimaal in dat ze moeten aansluiten bij een van de doelstellingen die in de strategie zijn geformuleerd. Is dit het geval, dan is een financiële beoordeling en een beoordeling van de risico’s de volgende stap bij de beslissing of een project thuishoort in het projectportfolio.

Methoden om projecten (investeringen) te beoordelen, worden in twee groepen ingedeeld, namelijk methoden waarbij:

  1. rekening wordt gehouden met uitsluitend vrije kasstromen (terugverdientijd en methode van gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit) en
  2. methoden waarbij zowel de vrije kasstromen als de vermogenskosten worden meegeteld (interne rentevoet en netto contante waarde).

Alle methoden maken gebruik van de vrije (bruto) kasstroom.