Posts By :

hellosunshine

Training projectmanagement medior: start 17 april 2024

Training projectmanagement medior: start 17 april 2024 150 150 Cap-able

Ben je een (onervaren) projectleider of projectmedewerker en wil je leren hoe je een project succesvol aanpakt? Of heb je al eerder aan projecten gewerkt en wil je er meer rendement uit halen? Dan is deze opleiding perfect voor jou. Het programma wordt verzorgd op hbo-niveau.

De opleiding start in april 2024 – locatie Zuyd Hogeschool, Heerlen:

 • Bijeenkomst 1 – 17.04.2024
 • Bijeenkomst 2 – 24.04.2024
 • Bijeenkomst 3 – 15.05.2024
 • Bijeenkomst 4 – 29.05.2024
 • Bijeenkomst 5 – 12.06.2024
 • Bijeenkomst 6 – 26.06.2024

Lees meer

Artikelen: Scope management & Quality management

Artikelen: Scope management & Quality management 150 150 Cap-able

Het beheersen van de scope en kwaliteit zijn twee belangrijke beheersaspecten van een project. Ze zijn in de literatuur vaak onderbelicht, vandaar dat ik hierover twee artikelen heb geschreven:

 1. Het beheersen van de projectscope
 2. Het kwaliteitsbeheersing van een project

Beide artikelen zijn verschenen in het vakblad “Project” van de IPMA (International Project Management Association).

Coaching helpt bij het realiseren van duurzame groei

Coaching helpt bij het realiseren van duurzame groei 150 150 Cap-able

De projectmanager is een belangrijke sleutel om het project tot een succes te maken. Er worden aan de projectmanager hoge eisen gesteld. Wat kenmerkt nu een succesvolle projectmanager? Aan welke kwalificaties moet hij of zij voldoen? Hoe ontwikkel je die blijvend, zodat duurzame groei ontstaat?

De weg van een succesvolle projectmanager wordt beschreven aan de hand van de volgende vier met elkaar in verband staande eigenschappen:

 1. kwaliteit: talent: bezit je de juiste persoonskenmerken?
 2. ervaring: heb je al eerder projecten geleid?
 3. motivatie: ben je gedreven?
 4. vaardigheid: wat kun je, welke capaciteiten heb je?

Kwaliteit/talent is de basis voor succes. Competent handelen betekent dat talent op de juiste wijze in de praktijk wordt gebracht. De juiste ervaringen zorgen ervoor dat talent zich in de gewenste richting ontwikkelt. Motivatie levert de energie die nodig is om het talent om te zetten in vaardigheid. Hoe talentvoller, ervarener en gemotiveerder iemand is, hoe groter de kans is dat hij de vaardigheden functioneel inzet en dus competenter is.

Managementcoaching d.m.v. Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en systemisch werk is een belangrijke bouwsteen voor duurzame groei.

Risicomanagement: RDM met Power BI

Risicomanagement: RDM met Power BI 150 150 Cap-able

Projecten zijn een ideaal middel om veranderingen beheerst te bewerkstelligen. Het gevolg is dat het management voortdurend te maken heeft met risico’s die deze projecten met zich meebrengen, waarbij een risico wordt gedefinieerd als een gebeurtenis die nadelige gevolgen heeft voor het project en de organisatie.

Risico’s zijn er altijd, overal en steeds weer. Niet alle risico’s wegen echter even zwaar. Het gaat immers om de kans dat een negatieve gebeurtenis zich voordoet, de gevolgen daarvan voor het project of de organisatie en de mogelijkheden om de gebeurtenis of de gevolgen daarvan te beïnvloeden.

Wil een organisatie projectrisico’s adequaat beheersen, dan is het noodzakelijk dat ze zowel een goed overzicht van als inzicht in de risico’s heeft. Het projectteam zal dus een risicotopografie moeten opstellen van het project. Het opstellen van een goede risicotopografie wordt opgesteld door het risicomanagementproces uit te voeren, bijvoorbeeld door de RisicoDiagnoseMethode (RDM) toe te passen die door de TU Eindhoven is ontwikkeld.

CAP-able heeft samen met ORGfit de RDM methode geoptimaliseerd en de data beter toegankelijk gemaakt en gevisualiseerd met behulp van Qlik Sense. Dit is uitgebreid getest aan de hand van een tentoonstellingsproject over Jean Michel Basquiat bij het cultuurbedrijf SCHUNCK. De projectmanager en het projectteam konden binnen 1 dag aan de slag met het aanpakken van de geïnventariseerde risico’s.

Wil je hierover meer weten neem dan contact op met Guido Fröhlichs via mail guido@cap-able.nl of telefoon: 06-25360730.