De Big Five voor de projectmanager en de projectcontroller

28 mrt 2015

Uit jarenlang en wereldwijd psychologisch onderzoek blijken er vijf dimensies te zijn, de zogenaamde Big Five, waarmee iemands persoonlijkheid in de volle breedte kan worden beschreven. Dit zijn:

  • Emotionele stabiliteit
  • Extravertheid
  • Openheid
  • Altruïsme
  • Gewetensvolheid

Persoonskenmerken zijn sterk bepalend voor het succesvol vervullen van veel functies. Dit geldt ook voor de functies projectmanager en projectcontroller. Deze functies zijn verschillend en vereisen dan ook andere persoonlijkheidskenmerken. De vraag is: passen iemands persoonlijkheidskenmerken bij de persoonlijkheidskenmerken die voor deze functies nodig zijn? Het uitvoeren van een persoonlijkheidstest, gebaseerd op de Big five, geeft hierop antwoord.

Binnenkort geef ik een meer uitgebreide beschrijving over wat nu de verschillen in persoonlijkheidskenmerken tussen de projectmanager en projectcontroller zijn.