Financiele onderwerpen bij projecten

11 mrt 2015

Er zijn diverse financiële onderwerpen die een rol spelen bij het aansturen en beheersen van projecten. Hierbij gaat het om:

  1. kosten doorbelasten naar projecten, tariefstelling (intern, extern en verkooptarief)
  2. projectbudget en cost controlling
  3. projectbegroting
  4. financieel beoordelen van een project (terugverdientijd, Netto Contante Waarde, Economic Value Added)
  5. business case
  6. projecten in de boekhouding
  7. Earned Value Analyse.

 

De projectcontroller speelt een belangrijke rol bij het inrichten van deze financiële onderwerpen in de projectorganisatie.