Projecten en projectportfolio in control (2e druk, E-book)

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Iedereen die bij wil blijven, zal zich aan de nieuwe omstandigheden moeten aanpassen. Stilstaan betekent achterblijven en leidt tot de ondergang van de betreffende organisatie. Projectmatig werken past uitstekend bij het inspelen op veranderingen. Projectmatig werken is namelijk resultaatgericht veranderen met duidelijke deliverables binnen afgesproken randvoorwaarden. Het draagt bij om de (internationale) concurrentie, in een steeds sneller veranderende, complexer wordende en globaliserende omgeving, het hoofd te bieden. Het daarbij behorende projectmanagement en projectcontrol worden dus steeds belangrijker. Het werken in projecten luistert uiterst nauw. Er zijn veel radertjes in het uurwerk die samen het succes bepalen. Deze komen allemaal in dit boek aan bod. Enkele daarvan zijn:

  • Visie van het topmanagement, de strategie en de afstemming met het projectportfolio
  • Inrichting van de organisatie en de passende cultuur
  • Competenties van de projectmanager, de projectmedewerkers en de samenstelling van het projectteam
  • Het plan van aanpak
  • Het beoordelen van de toegevoegde waarde en de risico´s van een project
  • Snelle en betrouwbare doorlooptijden (critical chain)
  • Het meten van de voortgang (earned value-analyse)
  • Managementinformatie voor projecten en het projectportfolio
  • Een gestandaardiseerde werkwijze voor het uitvoeren van projecten bijvoorbeeld gebaseerd op de methoden als Prince-2 of  DSDM Atern
  • De volwassenheid van de projectenorganisatie.