Projecten en projectportfolio in control (1e druk)

De steeds sneller veranderende interne en externe omstandigheden hebben hun weerslag op een organisatie en de manier van werken. Projectmatig werken past uitstekend bij de dynamiek van de externe omgeving en is een belangrijk middel om de concurrentie het hoofd te bieden. Maar waar organisaties vroeger slechts enkele projecten uitvoerden, zijn dat er nu vaak tientallen tot honderden per jaar. Hoe gaat u daarmee om? Projectsucces is voor de ene organisatie belangrijker dan voor de andere. Maar projecten moeten wel altijd ‘in control’ zijn. Dat betekent dat de juiste projecten worden geselecteerd. Dat de geselecteerde projecten volgens best practices worden uitgevoerd en beheerst. Als u alle stappen in het boek doorloopt, bent u in staat de organisatie zodanig in te richten dat de juiste projecten efficiënt worden uitgevoerd. En u zorgt voor een optimale samenstelling van het projectportfolio. Dit geldt overigens voor alle organisaties en typen projecten: engineeringsprojecten, innovatieprojecten, software- en systeemontwikkeling en onderzoeks- en veranderingsprojecten.