Project en cost control

Projecten zijn al zo oud als de mensheid. Het bij deze projecten behorende projectmanagement en projectcontrol is tot op de dag van vandaag volop in ontwikkeling. Het werken in projecten is namelijk een belangrijk middel om de concurrentie, in een steeds sneller veranderende omgeving het hoofd te bieden. Projectresultaten zijn in belangrijke mate afhankelijk van de manier waarop een project wordt aangestuurd en beheerst. Projectbeheersing wordt in de eerste plaats bepaald door kennis, kwaliteit en voorbereidingstijd van het projectteam en de manier van samenwerken. In de tweede plaats door de kwaliteit van de informatievoorziening. Dit boek heeft voor de controller, projectcontroller en projectmanager nuttige onderwerpen en tips voor de inrichting en beheersing en verandering van de organisatie van de organisatie met name op operationeel niveau. Het boek gaat over organisatiestructuren, beheersaspecten, processen, methoden, technieken, (informatie)systemen en niet in de laatste plaats de mens.