Project Based Management (PBM)

Projectmanagement is hot en werken in projecten is een belangrijk middel om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Inmiddels wordt 90 procent van alle projecten uitgevoerd in multiprojectorganisaties. Dit boek slaat een brug tussen de wereld van de controller en die van de projectmanager. Voor managementteams een praktische handreiking voor de beheersing van multiprojectorganisaties en om van gedachten te wisselen over projectmanagement. Waar het bij projectmanagement gaat om het realiseren van slechts één project, daar gaat het bij multiprojectmanagement om meerdere projecten tegelijk die in hetzelfde portfolio van projecten bevinden. Het doel van multiprojectmanagement is het resultaat van deze projecten te laten bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Om deze doelstelling te realiseren komt in Project based management naast het gedachtegoed van projectmanagement ook de kennis, kunde en ervaring uit andere vakgebieden aan de orde. Dit zal uiteindelijk bijdragen tot het vergroten van flexibiliteit en innovatie van uw organisatie. Want u speelt als controller een steeds belangrijkere rol bij de inrichting, de besturing en beheersing van de multiprojectorganisatie.