Andere aanbevolen boeken

 • Burke, R., Project Management: Planning and Control Techniques, John Wiley & Sons, 2003
 • Alen, R. van, c.s., Wegwijzer voor modellen voor organisatievolwassenheid bij projectmanagement, Van Haren Publishing, maart 2009
 • Belbin, M.R., Management teams: over succes en faalfactoren van teams, Academic Service, 2006
 • Goldratt, E.M., Critical Chain, North River Press, Great Barrington (MA), 1997
 • Kerzner, H., Project Management: A Systems Approach to planning, John Wiley & Sons, 2003
 • Kor, R., Werken aan projecten, Kluwer, 2008
 • Mintzberg, H., The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice-Hall, 1994
 • Meredith, J.R., and S.J. Mantel Jr., Project Management: A managerial approach, 2002
 • Turner, J.R., The Handbook of Project-Based Management, McGraw-Hill, 2008
 • Turner, J.R., S. Rath en R. Hoogland, Handboek voor projectgestuurde organisaties, Boom Onderwijs, 2006
 • Wijnen, G., W. Renes en P. Storm, Projectmatig werken, Uitgeverij Het Spectrum, 2009