5. Capaciteit

De aspecten planning en capaciteit zijn nauw met elkaar verbonden. Samen bepalen ze de doorlooptijd van een project. Toch zijn het verschillende beheersaspecten. Tijd heeft te maken met de relaties tussen de taken en het plannen van deze taken. De taken worden uitgevoerd door een projectmedewerker met een bepaalde inzet in uren, de capaciteit. Deze inzet in uren kan afwijken zonder aanpassing van de doorlooptijd. Een medewerker heeft mogelijk meer of minder uren nodig voor een bepaalde taak. Daarnaast kan de prognose van het aantal uren voor de nog resterende taken ook veranderen. Dat is weer van invloed op de uiteindelijke kosten en bij een extern project eventueel op het te factureren bedrag.