Dienstverlening

CAP-able helpt organisaties bij het inrichtingen en verbeteren van project-, programma- en projectportfoliomanagement & -control d.m.v.:

Trainingen / workshops

Workshop: de duur van een workshop is meestal een dag of dagdeel. Er wordt kennis over specifieke onderwerpen overgedragen. Voorbeelden zijn: risicomanagement voor projecten, financiële aspecten van projecten (cost control, de business case), de menskant van projecten, stakeholdermanagement & communicatie, projectbeheersing, projectplanning, kwaliteitsmanagement etc.

Training: een training duurt meestal meerdere dagen, waarbij diverse onderwerpen of het gehele vakgebied aan bod komt. Het gaat vaak om maatwerk-trainingen, die in company worden gehouden. Het niveau kan hierbij variëren. Er zijn trainingen voor zowel beginnende als ver gevorderde projectmanagers, projectcontrollers of projectmedewerkers.

Cap-able werkt m.b.t. workshops en trainingen intensief samen met Zuyd Professional, Erasmus Universiteit, Vrije Universiteit en de Universiteit Maastricht.

Consultancy

Het analyseren waarom de project- en programmaorganisatie, de manier van werken, het gebruik van tools, technieken en (projectmanagement)methoden niet verloopt zoals gewenst en het implementeren van de geadviseerde verbeteringen. Hierbij hoort ook het ondersteunen bij projecten die niet volgens wens lopen, het helpen bij het weer op de rails krijgen van een vastgelopen project en het begeleiden van projecten van start-up t/m afronding. Bij de analyse wordt gebruikt gemaakt van een speciaal hiervoor ontwikkeld tool: “Projectscan: Up and Running”.

Cap-able werkt samen met diverse gerenommeerde consultancy organisaties.

Coaching / begeleiding (individueel en teams)

Het individueel begeleiden van projectmanagers, projectcontrollers om duurzame persoonlijke groei te realiseren en hierdoor succesvoller te zijn in het dagelijks uitvoeren van de functie. Daarnaast worden teams begeleid om de samenwerking te verbeteren en een performing team te worden.

Tijdens de coaching wordt ook gebruik gemaakt van NLP-techieken (Neuro Linguïstisch Programmeren) en systemisch werken. Het gecombineerd toepassen van deze technieken leidt tot duurzame groei.

Publiceren van boeken en artikelen

Het werken in projecten is een belangrijk middel om de concurrentie, in een steeds sneller veranderende omgeving, het hoofd te bieden. Regelmatig worden boeken gepubliceerd en verschijnen artikelen in vakbladen met actuele kennis en informatie over het vakgebied.

Deze site bevat informatie over het vakgebied project-, programma en portfoliomanagement & -control. Hierdoor krijg je een eerste indruk van wat er allemaal komt kijken bij het werken in projecten binnen uw organisatie. Een vervolgstap is b.v. het volgen van een training of workshop.

Een professionele en succesvolle projectorganisatie in 3 stappen

Hoe een professionelere en succesvollere projectenorganisatie worden in 3 stappen?

 • Het verder professionaliseren van het werken in projecten en programma’s, zowel voor de organisatie als voor jezelf begint bij het je eigen maken van actuele kennis op je eigen niveau (basis, medior of senior)

  Dit wordt bereikt door:
  Het volgen van (maatwerk) trainingen/workshops en het lezen van vaklitaratuur

  Wat is het resulaat? Wat heb je dan?
  Actuele kennis m.b.t. het werken in projecten en programma’s, zodat je weet wat je kunt verbeteren.

 • Vervolgens ga met de opgedane kennis zelf aan de slag met het bedenken van verbeteringen. Je kunt je hierbij ook laten begeleiden/helpen.

  Dit wordt bereikt door:
  Het laten uitvoeren van consultancy opdracht

  Wat is het resulaat? Wat heb je dan?
  Inzicht krijgen in welke mogelijkheden er zijn om te verbeteren als (project)organisatie of inzicht in waarom een specifiek project niet zo loopt zoals gewenst en hierbij praktisch te implementeren oplossingen/verbeteringen

 • Daarna ga jezelf aan de slag met het implementeren van de verbeteringen. Ook hierbij kun je je laten begeleiden

  Dit wordt bereikt door:
  Het laten uitvoeren van consultancy opdracht

  Wat is het resulaat? Wat heb je dan?
  Geimplementeerde verbetering, een professionelere en succesvollere projectorganisatie c.q. een project dat naar wens loopt

 • Individuele groei in jouw functie als projectmanager, projectcontroller, programmamanager of projectmedewerker. Groeien als projectteam

  Dit wordt bereikt door:
  Individuele choaching of teamchoaching

  Wat is het resulaat? Wat heb je dan?
  Inzicht in de mogelijkheden van persoonlijke groei en het daadwerkijk realiseren ervan door het wegnemen van belemmeringen bij jouw dagelijks functioneren: je wordt een betere en succesvollere professional.

Onderwerpen

Projectorganisatie, Plan van Aanpak, Voortgangsrapportage, Business Case, Projectbeheersing (Scope, Managemeninfo, Kwaliteit, Tijd, Capaciteit, Organisatie van het project, Sociale Dynamiek (o.a. Big Five/Belbin, Teamfasen, projectcultuur), Stakeholders, Risicomanagement, Budget), Projectfinancien, Projectmanagementsoftware, Projectmanagementmethoden (zoals Prince-2, Agile/Scrum), projectevaluatie.

Succesvolle projecten

 • Projectresultaat opleveren binnen de afgesproken randvoorwaarden
 • Toegevoegde waarde voor de organisatie (Bijdrage aan doel van de organisatie)
 • Voortgang rapporteren en tijdig bijsturen
 • Gebruikers enthousiast over het projectresultaat
 • Opdrachtgever tevreden (ook latente verwachtingen)
 • Projectteam tevreden