Geschiedenis projectmanagement

Projecten van verleden tot heden

Projecten zijn zo oud als de mensheid. Wie het vakgebied projectmanagement & project control volledig wil begrijpen, zal ook de geschiedenis hiervan moeten kennen. Hieronder staan puntsgewijs de belangrijkste gebeurtenissen en mijlpalen in de wereld van het projectmanagement.

Enkele zeer bekende projecten zijn de Sfinx in Gizet en de Ark van Noach. Het is niet precies bekend wanneer ze zijn gebouwd. Dit moet voor de grote zondvloed hebben plaatsgevonden. Het volgende is wel met zekerheid bekend:

 • -2600: Oudste op dit moment nog bestaande project: bouw van de Egyptische piramides
 • -400: Bouw van de Chinese muur
 • -100: Bouw van de piramide van de zon in Mexico
 • +80: Bouw van het Collosseum in Rome

De projectleiders van al deze en soortgelijke projecten waren inhoudelijk vakkundige bouwmeesters. Er werden voorwaarden gesteld aan de scope (eventueel ook de tijd) van het project, andere zaken waren niet van belang. Door eeuwen heen werden grote kerken, kathedralen, kastelen, wegen en bruggen gebouwd.

 • 1896: Eerste Olympische spelen uit de moderne tijd: voorbeeld van een project waarbij de factor tijd het belangrijkste beheersaspect is. Het moet op tijd af; later beginnen dan afgesproken is niet mogelijk (denk ook aan projecten als WK-voetbal)
 • 1917: Henry Gantt (1917) introduceert de Gantt Chart (balkendiagram), een visueel hulpmiddel voor het projectplanning
 • 1937:Bouw van de Golden Gate Bridge, een voorbeeld van een groot bouw-/constructieproject
 • 1957: Critical Path Method (CPM) wordt ontwikkeld door Du Pont en Rand Remington Univac
 • 1958: Program Evaluation and Review Technique (PERT) wordt ontwikkeld voor het Polaris project
 • 1963:De USAF introduceert de Earned Value Analyse voor het bewaken van de voortgang van een project
 • 1964: IBM ontwikkelt de Precedence Diagramming techniek voor het plannen van projecten
 • 1965: De oprichting van de International Project Management Association (IPMA) in Europa. Het begon als een discussie groep voor projectmanagers in internationale projecten
 • 1969: Het eerste Nederlandse boek over Project Management verschijnt. Het boek is getiteld “De organisatie van het bouwproces” en is geschreven door Twijnstra en Duijs
 • 1995: Het DSDM Consortium brengt de DSDM methode uit (Dynamic Systems Development Method). De methode is gebaseerd op negen principes en heeft twee belangrijke technieken, namelijk time-boxing en de MoSCoW-prioritering
 • 1996: De CTTA publiceert Prince-2
 • 1997: Elyiahu Goldratt, auteur van het boek “The Goal”, past de Theory of Constraints (TOQ) toe op projecten in zijn boek “Critical Chain”. De wetten van Murphy en Parkinson spelen hierbij een rol.
 • 2002: Het PMI publiceert een model om de volwassenheid/rijpheid van het projectmatig werken in een organisatie te meten. Dit model heet het Organisation Project Management Maturity Model (OPM3). Het model gebruikt 5 niveaus van volwassenheid: ad hoc, gepland, gedefinieerd, gemanaged en geoptimaliseerd.