3. Kwaliteit

Kwaliteit is een ruim begrip, waarbij twee onderdelen worden onderscheiden, namelijk de inhoudelijke kwaliteit (wat wordt geëist van het op te leveren product, het materiële eindresultaat?) en de kwaliteit van het managementproces (hoe zorg je dat het voldoet aan de gestelde eisen?).

De inhoudelijke kwaliteit heeft betrekking op de kwaliteit van het projectresultaat en wordt vastgelegd in acceptatiecriteria.

De kwaliteit van het managementproces geeft aan hoe ervoor wordt gezorgd dat het projectresultaat voldoet aan de gestelde eisen.