3. Kwaliteit

Bij het beheersaspect kwaliteit behoren diverse onderdelen. De centrale vraag is: Wat moet je allemaal doen en waar moet je rekening mee houden zodat het projectresultaat ook voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen? Kwaliteit is dus een ruim begrip, waarbij diverse onderdelen worden onderscheiden:

  • inhoudelijke kwaliteit – Wat wordt geëist van het op te leveren eindproduct of zijn het (materiële) eindresultaat en de tussenproducten?;
  • configuratiemanagement – Schep zekerheid dat je aan de juiste producten werkt;
  • kwaliteit van het managementproces;
  • veiligheid in de projectomgeving;
  • juridische aspecten – contracten, contractvormen en aanbesteding;
  • kennismanagement.