ISO (International Standard Organisation)

De International Standard Organisation (ISO) heeft sinds 1997 ook richtlijnen m.b.t. projectmanagement. De ISO 10006 (‘Quality management systems – Guidelines for quality management in projects’) geeft richtlijnen voor kwaliteitsmanagement in projecten. Deze norm is van toepassing op projecten van uiteenlopende complexiteit, klein of groot, van korte of lange duur, in verschillende omgevingen, en ongeacht het soort product of proces. ISO 10006 behoort tot de ISO 10000-serie. Deze serie, die ondersteunend is aan de ISO-9000 serie, biedt richtlijnen die kwaliteitsmanagement in organisaties ondersteunt bij de invulling van bepaalde aspecten. De laatste update van deze richtlijn was in 2003.

 

Sinds 2007 zijn ruim dertig landen aan de slag gegaan om een andere internationale standaard voor projectmanagement op te stellen. Dit heeft geresulteerd in de ISO 21500: ‘A Guide for Project Management’. Deze richtlijn beschrijft de definities en basisprincipes van projectmanagement. De norm is verschenen in november 2012.

 

ISO 21500 is een leidraad voor projectmanagement in elk type organisatie (overheden en particuliere instanties) en voor elk type project, ongeacht de complexiteit, de omvang of de duur ervan. Het bevat high-level beschrijvingen van concepten en processen, die beschouwd worden als goede praktijken in projectmanagement.