2. Managementinformatie & Infosystemen

Managementinformatie

Managementinformatie speelt een belangrijke rol bij het managen en beheersen van projecten, het projectportfolio, afdelingen en de gehele organisatie.

 

Informatiesystemen

Welke systemen zijn nu geschikt om projecten te administreren en te beheersen? Sinds eind jaren negentig onderzoeken organisaties als Gartner en de Aberdeen Group informatiesystemen voor projectmatig werkende organisaties. Deze applicaties worden projectportfoliomanagementsoftware (PPM-software) genoemd.