2. Informatie & communicatie

Managementinformatie

Managementinformatie speelt een belangrijke rol bij het managen en beheersen van projecten, het projectportfolio, afdelingen en de gehele organisatie.

 

Informatiesystemen

Welke systemen zijn nu geschikt om projecten te administreren en te beheersen? Sinds eind jaren negentig onderzoeken organisaties als Gartner en de Aberdeen Group informatiesystemen voor projectmatig werkende organisaties. Deze applicaties worden projectportfoliomanagementsoftware (PPM-software) genoemd.

 

Projectcommunicatie

Voor een succesvol project is goede communicatie essentieel. Er zal gecommuniceerd moeten worden over:

  1. het project als proces en
  2. de in gebruik te nemen resultaten van het project.

 

Communicatie over het project is van belang om het in de organisatie bekend te maken en draagvlak en ondersteuning te krijgen. De manier waarop dat wordt aangepakt wordt vastgelegd in het communicatieplan.