Managementinformatie

Managementinformatie speelt een belangrijke rol bij het managen en beheersen van projecten. Ieder organisatorisch niveau (strategisch, tactisch en operationeel) heeft behoefte aan andere managementinformatie. Het strategische niveau is het beleidsbepalende niveau van de organisatie. Hier is een overall view op alle projecten en hun bijdrage aan de strategie vereist. Het tactische niveau is het projectportfolio en het operationele niveau het monoproject. Zonder de juiste managementinformatie kan een projectmanager zijn project en de portfoliomanager niet aansturen. De projectmanager moet immers weten hoe zijn project ervoor staat. Dit houdt in: hoe verhouden zich de forecast van bepaalde aspecten tot de norm uit de projectopdracht. Is het project binnen budget en wordt het op tijd opgeleverd? Worden alle afgesproken resultaten opgeleverd en hoe zit het met de kwaliteit: is die volgens afspraak?. Op portfolioniveau is de manager benieuwd hoe zijn gehele portfolio ervoor staat: kunnen winstgevende projecten verliesgevende projecten dragen? Hoe groot is het totale risico van mijn portfolio? Liggen alle projecten op planning of vereisen sommige projecten acties om de planning te halen? Als er afhankelijkheden tussen projecten zijn wil de portfoliomanager weten of het ene project op tijd de resultaten oplevert die weer de input zijn voor een ander project. Een goede Administratieve Organisatie (AO) is de basis voor de benodigde managementinfo. De gegevens moeten immers juist, volledig, betrouwbaar en tijdig zijn.