Projectcommunicatie

Een projectplan bevat een communicatieplan. Dit plan wordt opgesteld door de volgende 10 stappen te doorlopen.

  1. Welke groep personen wil/moet je bereiken? (doelgroep/stakeholder)
  2. Wat wil je bereiken? (doel)
  3. Wat is de inhoud (van de communicatieactie)? (boodschap)
  4. Op welke wijze (massaal, groepsgewijs, individueel, via intermediairs, afdeling communicatie) en de toon (b.v. zakelijk of persoonlijk, informeel of formeel)?
  5. Welke communicatievorm moet je gebruiken om de boodschap over te brengen (e-mail, nieuwsbrief, infosessie, folder, affiche, artikel, presentatie, persbericht, twitter, website…)?
  6. Wie brengt de boodschap over? (afzender)
  7. Op welk moment wordt de boodschap overgebracht? (datum)
  8. Hoeveel keer zal punt 6 (het zenden) worden herhaald? (periodiciteit: eenmalig, wekelijks, maandelijks, …) (frequentie)
  9. Wie is praktisch verantwoordelijk voor het uitvoeren van punt 6? (wie)
  10. Wat kost het? (geld)

 

Het doel van het communicatieplan moet uiteraard altijd aansluiten bij het doel van het project.