Methoden

Organisaties brengen graag structuur aan in de manier waarop zij projecten uitvoeren. Ze hebben behoefte aan een uniforme werkwijze, bestaande uit organisatiestructuren, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken, procedures, technieken, werkwijzen, formulieren enzovoort. Kortom, verankering van de manier van werken in een handboek Projectmanagement ligt voor de hand. Veel organisaties ontwikkelen op een gegeven moment hun eigen methode, specifiek aangepast aan de eigen situatie en cultuur (‘zo voeren wij onze projecten uit’). De basis hiervoor ligt vaak in een meer algemeen gebruikte projectmanagementmethode. Enkele veel gebruikte projectmanagementmethoden zijn: Prince-2, DSDM en Scrum.

Prince-2 is in de basis een zogenaamde watervalmethode; DSDM en Scrum behoren tot de ‘agile’ methoden. Iedere methode heeft zijn eigen benadering van projecten en zijn eigen sterke punten.

Project volwassenheid

De mate waarin een organisatie in staat is tot het effectief en efficiënt ontwikkelen en implementeren van projecten (op basis van afspraken over doorlooptijd, kwaliteit, budget en inhoud) wordt uitgedrukt in een maatstaf voor het ontwikkelingsniveau van het projectmatig werken. In de literatuur wordt dit volwassenheid of maturity genoemd.

Een bekende methode is OPM3. CAP-able heeft samen met ORGfit een eigen scan voor het analyseren van de effectiviteit en efficiency van het projectmatig werken van een organisatie. Deze scan is meermaals succesvol toegepast en heet “Projectscan: Up and Running”.