Portfolio-managementmethoden

Organisaties willen graag structuur aanbrengen in de manier waarop de reguliere (busiess as usual) activiteiten en veranderingen worden uitgevoerd. Een methode die hier aandacht aan besteed is P3O (Portfolio, Programme and Project Offices).