Project-managementmethoden

Structuur in manier van werken

Organisaties willen graag structuur aanbrengen in de manier waarop projecten worden uitgevoerd. Er is behoefte aan een uniforme werkwijze bestaande uit organisatiestructuren, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken, procedures, werkwijzen, formulieren enzovoort. Kortom verankering van de manier van werken in een handboek projectmanagement ligt voor de hand. Veel organisaties ontwikkelen op een gegeven moment hun eigen methode, specifiek aangepast aan de manier van werken en cultuur (‘zo voeren wij onze projecten uit’). Een uitgangspunt bij het opzetten van een eigen methode kan liggen in meer algemeen gebruikte projectmanagementmethode, zoals Prince-2, DSDM Atern en Scrum.

Prince-2 is een zogenaamde waterval-methode, DSMS en Scrum behoren tot de Agilemethoden. Iedere methode heeft zijn eigen benadering van projecten en zijn eigen sterke en zwakke punten.