Scrum

Scrum is een methodiek voor het Agile uitvoeren en managen van projecten (met name software ontwikkeling). In korte sprints (iteraties van 2 tot 4 weken) wordt door een multidisciplinair team (3 tot 7 man) een werkend (tussen)product  opgeleverd.

Uitgangspunten van Scrum zijn samenwerking, communicatie, flexibiliteit, verantwoordelijkheid en teamspirit. Door elke sprint wordt een zichtbaar, verifieerbaar en bruikbaar resultaat opgeleverd. Zo houdt het team de klant betrokken. Bij een Scrum project kunnen verwachtingen, werkwijzen en de te realiseren functionaliteiten continu worden bijgesteld, zodat de klanttevredenheid optimaal is.

De term scrum is afkomstig uit de rugbysport. Hierbij staan de spelers in een grote groep en proberen ze al duwend de bal naar de overkant van het veld te brengen.