OPM3

De mate waarin een organisatie in staat is projecten effectief en efficiënt te ontwikkelen en implementeren (op basis van afspraken over doorlooptijd, kwaliteit, budget en inhoud) wordt uitgedrukt in een maatstaf voor het ontwikkelingsniveau van het projectmatig werken. In de literatuur wordt dit volwassenheid of maturity genoemd. Er zijn modellen ontwikkeld om de volwassenheid in kaart te brengen. Met deze modellen kan op gestructureerde en objectieve wijze worden nagegaan:

  1. op welk volwassenheidsniveau het projectmanagement in een organisatiezich nu bevindt en
  2. welke stappen als eerste gezet moeten worden om, indien gewenst, een verbetering te bereiken.