Artikel: duurzaam groeien als projectmanager

7 mrt 2019

De projectmanager is een belangrijke sleutel om het project tot een succes te maken. Er worden aan de projectmanager hoge eisen gesteld. Wat kenmerkt nu een succesvolle projectmanager?

 

Aan welke kwalificaties moet hij of zij voldoen? Hoe ontwikkel je die blijvend, zodat duurzame groei ontstaat?

 

De weg van een succesvolle projectmanager wordt beschreven aan de hand van de volgende vier met elkaar in verband staande eigenschappen:

  1. kwaliteit: talent: bezit je de juiste persoonskenmerken?
  2. ervaring: heb je al eerder projecten geleid?
  3. motivatie: ben je gedreven?
  4. vaardigheid: wat kun je, welke capaciteiten heb je?

 

Download het artikel uit het vakblad “Projectie”