Training project en programmabeheersing gemeente Eindhoven

10 dec 2015

In de afgelopen weken heb ik een maatwerk training “Project- en programmabeheersing” voor de gemeente Eindhoven gegeven. De training duurde 3 volledige dagen, werd gegeven in twee groepen en bestond uit de volgende onderdelen:

  • Wat is een project/programma? Visie, missie, strategie van een organisatie en link met projecten/programma’s, projectfasen, de Plan-Do-Check-Act cyclus, het plan van aanpak: opdrachtformulering en beheersplan
  • De projectorganisatie: de verantwoordelijkheden en taken van de opdrachtgever, de stuurgroep, de klankbordgroep, de programmamanager, projectmanager, de programmabeheerser, de projectbeheerser, het projectsecretariaat, de projectadministratie, projectmedewerker en de lijnmanager
  • Menskant (sociale dynamiek) van projecten: individu (de Big-5 en Belbin)
  • Cultuur van de projectenorganisatie
  • Projectbeheersing in detail 1: Scope, organisatie, kwaliteit, capaciteit, risico’s en menskant: team (teamfasen)
  • Projectbeheersing in detail 2: Tijd (planning), Budget, stakeholders & communicatie, (management)informatie, begroting/business case, de projectevaluatie, project control op afstand
  • Programmamanagement en beheer: link vanuit de projecten naar programma’s, programmaplan, hoe beheers ik programma’s. Doelstellingen van de gemeente en de relatie met programma’s, KPI’s

De deelnemers gaven de training een hoge waardering en zeiden het volgende:

 

“Fijne training met heldere praktijkvoorbeelden om beter inzicht te krijgen”

 

“Goed, uitgebreid en relevant”

 

“Prima training met een mooie mix en afwisseling van onderwerpen”

 

“Bevestiging en nieuwe inzichten”

 

“Openbarend!” 

 

“Eye-opener”

 

“Een goede basis waarop we als afdeling verder kunnen bouwen”