Uitslag poll: actuele projectmanagement onderwerpen

14 dec 2014

De vraag uit de poll was:

Welke onderwerpen zijn in jouw organisatie actueel (b.v. omdat je het wil verbeteren)? Meerdere antwoorden waren mogelijk.

 

De uitslag is de volgende, tussen () het percentage van de respondenten dat dit items heeft gekozen:

 1. Risico− en crisismanagement voor projecten (84%) 
 2. Projecten begroten, financieel beoordelen (business case) en beheersen (cost controlling) (72%)
 3. Stakeholdermanagement, projectcommunicatie (64%)
 4. Competenties van projectmanager, projectteam, cultuur (63%)
 5. Projectmanagementmethode invoeren (Prince-2, Scrum etc.) (45%)
 6. Strategie, organsatiestructuur en afstemming projecten (38%)
 7. Managementinformatie voor projecten (zoals Earned Value Anaysis) (35%)
 8. Projectvolwassenheid meten (OPM3, P3M3 etc,) (32%) 
 9. Inrichten projectmanagement in de organisatie (24%)
 10. Projectbeheersing algemeen (20%) 
 11. Scope management (15%)
 12. Plan van aanpak, projectevaluatie (11%)
 13. Projecten administreren (9%)
 14. Timemanagement, projectversnelling (4%) 
 15. Geen actueel onderwerp (0%)

 

De traditionele onderwerpen blijken staan nog steeds actueel te zijn. Er is dan ook veel vraag naar workshops op m.b.t. deze onderwerpen. Wel een opvallend lage score voor timemanagement.

 

Er staat een nieuwe poll op de site. Deze gaat over de competenties van de projectmanager en de project controller. Nadat je hebt gestemd, kun je de uitslag meteen zien.