Plan-Do-Check-Act cyclus

De ‘plan-do-check-act’-cyclus (PDCA-cyclus) is een standaard bouwsteen bij het beheersen van de organisatie. De cyclus gaat over het opstellen van het plan, de periodieke afsluiting, het analyseren van de gegevens, het maken van een forecast, en het uitvoeren van corrigerende acties. Het zijn de stappen die gedurende de uitvoering van een projectfase worden doorlopen. De cyclus begint met het plannen, plan (replan). Dit betekent een plan van aanpak maken om het resultaat te bereiken. De normen en toleranties per beheersaspect worden vastgesteld; deze normen zijn de referentiewaardes.

Vervolgens vindt de kick-off plaats met het team, waarmee de Dostap start. Do betekent het uitvoeren van het project. De kick-off is de vergadering van de projectmanager met de definitief door de afdelingsmanagers toegewezen projectmedewerkers. Vanaf dat moment gaat iedereen aan de slag tot het resultaat is bereikt. Ieder lid van het projectteam voert zijn taken uit, zoals in het plan van aanpak is gedefinieerd.

Check houdt in dat de status van het project wordt bepaald. De voortgang van het project wordt waargenomen en gerapporteerd.

Met act wordt bedoeld dat de projectmanager corrigerende acties uitvoert als de check aangeeft dat het project niet volgens plan verloopt of als de opdrachtgever een wijziging van het plan wil (scope change).