Plan van aanpak

In het plan van aanpak worden de afspraken tussen opdrachtgever (directie/management) en opdrachtnemer (projectmanager) vastgelegd. Het plan van aanpak wordt meestal opgesteld door de projectmanager. Het bestaat uit twee gedeelten, namelijk:

  1. de opdrachtformulering en
  2. het beheersplan met de tien beheersaspecten.

 

Het projectresultaat is de basis voor het opstellen van de scope (1) van het project. De scope omvat datgene wat concreet aan inhoudelijke producten wordt opgeleverd en de werkzaamheden die hiervoor moeten worden uitgevoerd. Bovendien wordt vastgelegd welke (management)informatie (2) gedurende het project wordt opgeleverd. Vervolgens wordt de kwaliteit (3) van de scope met de bijbehorende acceptatiecriteria vastgelegd. Daarna worden de uit te voeren werkzaamheden gepland in de tijd (4) en wordt bekeken welke resources (capaciteit, 5) met welke competenties (sociale dynamiek, 6) dit project gaan uitvoeren. De volgende stap is in kaart brengen wie allemaal formeel bij het project betrokken zijn (organisatie, 7) en wie allemaal invloed heeft op het project (stakeholders, 8). De voorlaatste stap is de inventarisatie en analyse van de risico’s (9) van het project, waarna het projectbudget (geld, 10) kan worden vastgesteld.