Projectfasering

Projectfasering is een essentieel onderdeel om een project te kunnen beheersen. Het indelen van een project in fasen heeft als voordeel dat het management/de klant na een afgesloten hoeveelheid werk de mogelijkheid krijgt om over het al
dan niet verder gaan van het project te beslissen. Bovendien heeft iedere fase zijn eigen kenmerken, die ook hun weerslag hebben op de teamsamenstelling en de manier van leidinggeven. Mogelijke projectfasen zijn:

  • Marktverkenning
  • Haalbaarheidsstudie
  • Definitiefase, ontwikkelfase
  • Ontwerpfase (globaal ontwerp)
  • Detailontwerp, inkoop, realisatie
  • In gebruik name, opstart
  • Nazorg, onderhoud