4. Tijd

De taken van een project wordt in de tijd gepland. Dit houdt in dat de volgorde van de taken, hun onderlinge relaties, de starttijd, eindtijd en doorlooptijden worden bepaald. Bij een netwerkplanning is de structuur van het project losgekoppeld van de tijdsschaal. Het aldus ontstane relatiediagram kan vele malen worden gebruikt, ook als de werkelijke tijden en tijdstippen van het plan afwijken. De nadruk bij netwerkplanning ligt op een zorgvuldige analyse van het project en het bepalen van de volgorde en relaties van de taken. Slechts een deel van de taken is bepalend voor de projectduur (het kritieke pad). We onderscheiden kritieke en niet-kritieke taken, al naar gelang hun invloed op de totale projectduur. Hieruit volgt dat niet-kritieke taken speling hebben (slack), dat wil zeggen dat zij in de tijd mogen worden verschoven.

Critical chain project management legt uit hoe het komt dat projecten uitlopen, focust op de belangrijkste taken in een project en geeft aan hoe een projectmanager zich hierop moet concentreren. Een belangrijk item hierbij is de mate waarin het projectteam zich concentreert op die taken die bepalen of het project binnen de afgesproken doorlooptijd wordt opgeleverd (de kritieke keten).