Critical chain projectmanagement

Tijd is geld!

Tijd is geld! Beide zijn niet oneindig aanwezig in een organisatie. Het management moet echter beslissen wanneer welke middelen aan de projecten ter beschikking worden gesteld. Hoewel iedereen het belang van een korte doorlooptijd inziet en veel aandacht aan projectmanagement en projectcontrol wordt besteed, zijn projecten die tijdig worden opgeleverd, binnen budget en zonder toe te geven aan de originele specificaties, eerder uitzondering dan regel. Het management wil graag zo snel mogelijk nieuwe ontwikkelingen in de markt zetten of reageren op ontwikkelingen van anderen. Hoe sneller projecten worden uitgevoerd hoe sneller een organisatie weer middelen te beschikking heeft voor nieuwe interne en externe projecten. Een van de aandachtspunten binnen een organisatie is dan ook om de doorlooptijd van de projecten zo kort en betrouwbaar mogelijk te laten zijn (projectversnelling), zodat het aantal projecten dat per jaar wordt ontwikkeld en uitgevoerd om bij te blijven in de markt zo groot mogelijk is. Het devies is het verkorten van de time to market.

 

Verkorten doorlooptijd

Mogelijkheden om de doorlooptijd te verkorten zijn onder andere overwerk, werken in ploegendienst, inzet meer mankracht (crashing), parallel uitvoeren van werkzaamheden en het werken volgens de principes van critical chain-projectmanagement. Het is namelijk de menselijke factor, met name hoe mensen (de resources die het project uitvoeren) plannen en vervolgens omgaan met de ter beschikking staande tijd, en hoe mensen worden afgerekend c.q. beloond, die ertoe leidt dat projecten uitlopen. Dit uitlopen wordt voorkomen door een andere manier van plannen aangevuld met ondersteunende software, een andere manier van managen en een bij deze werkwijze passende cultuur. Critical chain-planning en het bijbehorende buffermanagement reduceren de doorlooptijd van projecten met 15 tot 35 procent, met daarnaast veel betrouwbaardere opleverdata en zonder de gebruikelijke chaos.

 

Eli Goldratt

Elyahu Goldratt, de auteur van de bestseller The Goal, heeft zich medio jaren negentig verdiept in het verkorten van de doorlooptijden van projecten en het tijdig en betrouwbaar opleveren. De oplossing ligt in het toepassen van de door hem ontwikkelde ‘Theory of Contraints’ op projecten en het projectportfolio. Deze theorie gaat uit van het doel van de organisatie (wat wil de organisatie bereiken) en onderzoekt wat de organisatie ervan weerhoudt om dit doel te bereiken (de beperkende factor ofwel constraint). Veel Amerikaanse organisaties plannen tegenwoordig volgens critical chain. Het is de taak van het management om de organisatie zo in te richten dat korte en betrouwbare doorlooptijden mogelijk zijn. Dit vereist kennis van het onderwerp critical chain-projectmanagement.