Netwerkplanning

Als de scope is vastgelegd en de structuur is opgesteld, worden de taken in de tijd gepland. Dit houdt in dat de volgorde van de taken, hun onderlinge relaties, de starttijd, eindtijd en doorlooptijden worden bepaald. Gedurende het project legt de projectcontroller samen met het team vast hoe ver de werkzaamheden zijn gevorderd. Diverse vragen zijn dan belangrijk, zoals: hoeveel taken zijn gereed, zijn deze op de geplande tijden uitgevoerd, zijn de opvolgende taken gestart en uiteraard: wanneer is het project afgelopen.

Twee elkaar aanvullende technieken zijn noodzakelijk om het aspect tijd te beheersen:

  1. het balken- of staafdiagram (bar chart)
  2. de netwerkplanning.

 

Netwerken worden omgevormd tot een balkendiagram om de voortgang te bepalen, inzichtelijk te maken en te beoordelen. De beheersing van het aspect tijd heeft altijd al veel aandacht gekregen. Op het moment dat de computer zijn intrede deed, was het mogelijk via geautomatiseerde tools optimale netwerken te berekenen, zodat er veel efficiënter kon worden gewerkt.