Privacyverklaring

Privacyverklaring van CAP-able Change & Projects  

 

CAP-able is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

CAP-able kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van CAP-able en/of omdat je je zelf actief hebt aangemeld voor de nieuwsbrief via de website van CAP-able. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Organisatie waarvoor je werkzaam bent
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt CAP-able persoonsgegevens

CAP-able verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Je te bellen of te mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren
 • Het afhandelen van financiële transacties
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Hoe lang bewaart CAP-able persoonsgegevens

CAP-able bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

CAP-able verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een met jou aangegane overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CAP-able gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wel is het bezoekgedrag van de nieuwsbrief bij ons bekend.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar guidofrohlichs@cap-able.nl. CAP-able zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De gegevens die je hebt ingevuld via de website van CAP-able voor het ontvangen van de nieuwbrief kun je ook zelf aanpassen. Het ontvangen van de nieuwbrief kun je op ieder moment stoppen door je zelf af te melden via de website.

 

Persoonsgegevens beveiligen

CAP-able neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via guidofrohlichs@cap-able.nl .

 

CAP-able is als volgt te bereiken:

 • Zakelijk adres: Kleikoeleweg 104, 6373 CD  LANDGRAAF
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59507802
 • Telefoon: + 31 (0) 6 25360730
 • E-mailadres: guidofrohlichs@cap-able.nl