Programma- en portfoliomanagement

Programmamanagement

Een programma is een uniek (eenmalig) en tijdelijk (eindig) geheel van activiteiten dat beheerst en in onderlinge samenhang moet worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn gericht op het nastreven van één of meer complexe (strategische) doelen.

Programmamanagement wordt toegepast wanneer projectmatig werken tekortschiet ten gevolge van een te complex geheel van doelen dat bereikt dient te worden.

Een tweede reden voor de programma-aanpak doet zich voor wanneer er in een organisatie een belangrijke strategische verandering top down is te effectueren. Deze verandering bestaat meestal uit een groot aantal projecten en veel andere hiermee samenhangende activiteiten, terwijl deze verandering niet – met haar gebruikelijke werkwijzen – kan worden gerealiseerd door de reguliere lijn-/staf organisatie.

Portfoliomanagement

Een portfolio zijn alle projecten en programma’s van een organisatie bij elkaar. Het gehele portfolio moet zo zijn vormgegeven dat het optimaal bijdraagt aan de doelstelling van de organisatie.

Zolang de organisatie bestaat en projecten uitvoert, is er een projectportfolio. Het is mogelijk dat het portfolio een zo grote omvang krijgt dat het beter is te werken met meerdere subportfolio’s.

Een portfolio is in control als het aansluit op, dan wel een bijdrage levert aan de doelstellingen van de organisatie en als de onderliggende projecten in control zijn. Hieruit volgt dat een portfolio in control is als het de juiste projecten bevat.