1. Scope

Het project bestaat uit verschillende projectfasen met ieder een eigen output. Het projectresultaat van de projectfase is de basis voor de scope of works. De scope wordt uitgesplitst in concrete producten (de Product Breakdown Structure, PBS) en taken (de Works Breakdown Structure, WBS), die nodig zijn om deze producten op te leveren. De PBS en de WBS vormen de basisstructuur van het project.

Mocht de hoeveelheid werk gedurende het project veranderen, dan moet een wijziging van de scope, een scope change, worden gemaakt.

Scope creep is een gevreesd verschijnsel binnen de projectenwereld. Een groot deel van de projecten krijgt ermee te maken. Bij scope creep neemt de omvang van de uit te voeren hoeveelheid werk ongemerkt of ongecontroleerd steeds verder toe.