Projectadministratie (AO/IC)

Een goed opgezette Administratieve Organisatie (AO) en Interne Beheersing (Internal Contro: IC) is noodzakelijk om te zorgen dat de projecten optimaal bijdragen aan de strategie en om een chaotische operationele aansturing te voorkomen. De AO/IB is de basis voor de kwaliteit van de managementinformatie.

Enkele processen spelen een belangrijke rol bij het verschaffen van de gegevens.

Deze processen zijn:

  1. een project opnemen in het projectportfolio
  2. uren registreren (autorisatie, controle op volledigheid, controle op juistheid)
  3. inkoop (bestelling, verplichting, crediteurenadministratie, betalen)
  4. verkoop (offerte, contracten, facturen, factureringskalender, debiteurenadministratie, geld ontvangen, incasso)
  5. wijzigen van de scope (melden, goedkeuren, uitvoeren)
  6. bewaken van de voortgang.