Boeken

De volgende boeken zijn geschreven voor Guido Fröhlichs. Het zijn in totaal 8 verschillende titels. Zeven boeken gaan over het vakgebied Projectmanagement & Control, een boek gaat over Sales Control.

Projecten en projectportfolio in control: mens, methoden en proces (3e druk)

Bij dit boek hoort ook website met multiplechoicevragen, open vragen en opdrachten, inclusief antwoorden. Voor docenten zijn extra casussen beschikbaar.

Projecten en projectportfolio in control (2e druk)

De inhoud is aangepast aan de actualiteit. Risicomanagement en cultuur komen uitgebreider aan bod en het onderwerp projectvolwassenheid is toegevoegd. Het boek is nu ook geschikt als (zelf)studieboek.

Projecten en projectportfolio in control (2e druk, E-book)

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Iedereen die bij wil blijven, zal zich aan de nieuwe omstandigheden moeten aanpassen. Stilstaan betekent achterblijven en leidt tot de ondergang van de betreffende organisatie. Projectmatig werken past uitstekend bij het inspelen op veranderingen.

Leidinggeven aan projectmanagers

Een bijzonder nuttig boek voor projectmanagers, leiders van projectmanagers of eigenlijk iedereen die met een projectenorganisatie te maken heeft. In ‘Leidinggeven aan projectmanagers’ komen veel verschillende onderwerpen aan bod en toch blijft het boek handzaam beknopt. Genomineerd op longlist Management boek van het jaar 2012!

Leidinggeven aan projectmanagers (E-book)

Een bijzonder nuttig boek voor projectmanagers, leiders van projectmanagers of eigenlijk iedereen die met een projectenorganisatie te maken heeft. In ‘Leidinggeven aan projectmanagers’ komen veel verschillende onderwerpen aan bod en toch blijft het boek handzaam beknopt. Genomineerd op longlist Management boek van het jaar 2012!

Succesvol management van de projectenorganisatie

In “Succesvol management van de projectorganisatie” wordt beschrijven hoe je projecten zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk kunt opzetten en afwikkelen. Het is een handboek met praktijkvoorbeelden, bedoeld voor iedereen die op een overzichtelijke manier meer te weten willen komen over het managen van een projectorganisatie.

Projecten en projectportfolio in control (1e druk)

In Projecten en projectportfolio in control krijgt je antwoord op de volgende vragen:
– Hoe selecteert u de juiste projecten?
– Hoe managet u deze projecten en het gehele projectportfolio het best?
– Hoe houdt u ze het best in control?

Project en cost control

Dit boek heeft voor de controller, projectcontroller en projectmanager nuttige onderwerpen en tips voor de inrichting en beheersing en verandering van de organisatie van de organisatie met name op operationeel niveau. Het boek gaat over organisatiestructuren, beheersaspecten, processen, methoden, technieken, (informatie)systemen en niet in de laatste plaats de mens.

Project Based Management (PBM)

Dit boek slaat een brug tussen de wereld van de controller en die van de projectmanager. Voor managementteams een praktische handreiking voor de beheersing van multiprojectorganisaties en om van gedachten te wisselen over projectmanagement.

Sales Control

Het primaire doel van veel organisaties is het verdienen van geld, waardoor waarde aan de organisatie wordt toegevoegd. Een organisatie kan pas geld verdienen als ze iets verkoopt.

Sales Control (E-book)

Het primaire doel van veel organisaties is het verdienen van geld, waardoor waarde aan de organisatie wordt toegevoegd. Een organisatie kan pas geld verdienen als ze iets verkoopt.