Referenties

Er zijn projecten uitgevoerd voor de volgende organisaties:

Universiteiten, hogescholen en overheden

Consultancy organisaties