6. Sociale dynamiek

Het projectmatig werken stelt niet alleen hoge eisen aan de organisatievorm, maar ook aan de bekwaamheid van de projectmanager in het hanteren van managementtechnieken, aan vaardigheden van de projectmedewerkers in de omgang met teamleden en medewerkers van de moederorganisatie. Onderwerpen als samenwerken, cultuur, teambuilding zijn pas in de laatste twee decennia op de voorgrond getreden. Sociale dynamiek is echter even belangrijk als de overige negen beheersaspecten samen.

Het beheersaspect sociale dynamiek is op te splitsen in drie delen, namelijk:

  1. cultuur van de organisatie
  2. individuele competenties en samenstelling van het projectteam;
  3. teamfasen