7. Sociale dynamiek

Projectmatig werken stelt niet alleen hoge eisen aan de organisatievorm, maar ook aan de competenties van de projectmanager, de projectcontroller en de projectmedewerkers. Het gaat dus niet alleen om inhoud, processen, methoden en technieken, maar ook om de vraag hoe de medewerkers in het team met elkaar omgaan. Kortom: projectenwerk is mensenwerk. Echter, zonder goed begrip van de meer technische zaken heeft sociale dynamiek geen zin. De medewerkers moeten immers weten waar ze mee bezig zijn, waarover ze praten. Sociale dynamiek gaat over de:

  1. competenties van de projectmanager, de projectcontroller en de projectmedewerker;
  2. de samenstelling van en het werken in een projectteam.

Succesvolle projectmanager of project controller

De weg naar het succesvol uitvoeren van de functie van projectmanager wordt beschreven aan de hand van de volgende vier met elkaar in verband staande eigenschappen waarover hij moet beschikken:

  1. kwaliteit: kunde – talent. Bezit je de juiste persoonlijkheidsstructuur?;
  2. ervaring: kennis – Heb je al eerder projecten geleid?;
  3. motivatie: kracht – Ben je gedreven?;
  4. vaardigheid: kunst – Wat kun je, welke capaciteiten heb je?

Deze eigenschappen leiden in de praktijk tot competent handelen. Dat betekent hier: functioneel juist handelen in concrete situaties.

Kwaliteit, ervaring en vaardigheid hebben te maken met de bekwaamheid om projecten te managen, motivatie met de bereidheid om dat te doen. Kwaliteit/talent is de basis voor succes; competent handelen betekent dat dit talent op de juiste wijze in de praktijk wordt gebracht.

Hoe talentvoller, ervarener en gemotiveerder iemand is, hoe vaardiger en dus competenter hij is. Dit leidt tot succes. Managementcoaching is een additionele, maar veelal onontbeerlijke, voorwaarde om succesvol te zijn. Managementcoaching m.b.t. NLP-technieken in combinatie met systemisch werk leiden tot duurzame groei in het uitvoeren van je functie.