Competenties

Managen van een project

In een project werken mensen uit verschillende professionele afdelingen samen met ieder hun eigen gewoontes, werkopvattingen en vaardigheid. In deze omgeving hebben ze slechts een begrensde tijd om creatieve ideeën te ontwikkelen en de geplande taken uit te voeren. Het managen van projecten vraagt om andere kennis, kunde dan in de gangbare bedrijfssituaties, waarin routinematig wordt gewerkt. Projectmatig werken stelt hoge eisen aan de projectmanager in het hanteren van managementtechnieken, aan het omgaan met projectmedewerkers en het leiden van een team. Hij is een sleutel om het project tot een succes te maken. De vraag stelt zich: wat is een succesvolle projectmanager? Welke kenmerken heeft hij? Hoe meet je dat? En op welke manier kun je deficiënties verminderen?

Succesvolle projectmanager

Een projectmanager is succesvol als zijn project een succes is. Dit is het geval als het project volgens de afspraken met de opdrachtgever, vastgelegd in de projectopdracht is uitgevoerd (voldoen aan de vooraf gedefinieerde resultaten en opgeleverd binnen de vastgestelde randvoorwaarden). Een succesvolle projectmanager voldoet aan algemene voorwaarden voor management (o.a. pro-actief zijn, een helikopterview hebben), en beschikt daarnaast over een aantal specifieke kenmerken. Deze hebben te maken met het uitgesproken vermogen om zodanig met mensen (professionals) om te gaan, dat binnen de beperkte tijd en middelen het beste in hen naar boven komt.
De weg naar een succesvolle projectmanager wordt hier beschreven aan de hand van de volgende vier met elkaar in verband staande competenties:

  • Kwaliteit    -> Kunde (talent, bezit je de juiste eigenschappen?)
  • Ervaring     -> Kennis (heb je al meerdere projecten geleid?)
  • Motivatie    -> Kracht (ben je gedreven?)
  • Vaardigheid  -> Kunst (hoe breng je de je talent in praktijk?)

Kwaliteit, ervaring en vaardigheid hebben te maken met de bekwaamheid, motivatie met de bereidheid om projecten te managen. Management coaching is hierbij een additionele, maar veelal onontbeerlijke voorwaarde om succesvol te zijn.

Enkele bekende testen om competenties te meten zijn:

  • Big Five
  • Teamrollen van Belbin
  • MBTI (Myers Briggs Type Indicator)
  • Leiderschapstijlen van Hersey & Blanchard
  • Leerstijlen van Kolb