MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Het model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter, Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung. MBTI gaat uit van de voorkeuren van een persoon op vier dichotomieën met elk twee polen:

  • Waar haal je je energie vandaan: Extraversion/Introversion
Extraversion (iemand haalt zijn energie/inspiratie voornamelijk van de wereld om zich heen) of Introversion (voornamelijk vanuit zijn innerlijke belevingswereld)
  • Hoe ga je met informatie om: Sensing/iNtuition
Heeft iemand een voorkeur voor het opnemen van feitelijke informatie en informatie uit de wereld direct om zich heen via de zintuigen (Sensing) of voor het opnemen van informatie in de vorm van verbanden en grote lijnen, gebruik makend van ervaringen en eerder opgedane informatie ( iNtuition)
  • Hoe neem je beslissingen: Thinking/Feeling
Heeft iemand een voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van logica (het hoofd, Thinking) of op basis van gevoelens (het hart, Feeling)
  • Hoe sta je in het leven: Judging/Perceiving
Heeft iemand een voorkeur voor een planmatige en geordende manier van werken en beoordeelt hij dingen, een waarde-oordeel gevend (Judging) of heeft iemand een flexibele en spontane manier van werken, en bekijkt hij de dingen zoals ze zijn zonder daar direct iets over te vinden (Perceiving)

Testen van competenties