Teamrollen van Belbin

De leden van een team hebben in de regel ieder een eigen deskundigheid, vakdiscipline. Naast deze taakgerichte samenstelling is het voor een goede samenwerking noodzakelijk dat binnen het team bepaalde rollen worden vervuld. In een team komen al deze rollen voor, waarbij één persoon meerdere rollen kan hebben. De rollen zijn (Belbin, 1984):

  1. Bedrijfsman
  2. Brononderzoeker
  3. Plant
  4. Monitor
  5. Vormer
  6. Voorzitter
  7. Zorgdrager
  8. Groepswerker
  9. Specialist

Testen van competenties

 

Binnen een groep/projectteam zijn ook verschillende stadia van ontwikkeling te herkennen. De ontwikkeling van een groep bestaat uit vier fasen, die elk een andere manier van leidinggeven vragen. Deze fasen zijn: forming, storming, norming, performing.