Teamfasen

Binnen een groep/projectteam zijn verschillende stadia van ontwikkeling te herkennen. De ontwikkeling van een groep bestaat uit vijf fasen die elk een andere manier van leiding geven vragen (Tuckman, 1965). Deze fasen zijn:

  1. Norming. In de eerste fase kennen mensen elkaar nog niet. Er is nog geen onderlinge verbondenheid. Daarom is de aandacht vooral gericht op de centrale persoon: de projectmanager. Dit is de fase waarin deze zijn rol als leider neerzet. Het is dan ook cruciaal dat hij/zij de autoriteit uitstraalt die de leden van hem/haar verwachten.
  2. Storming: De fase van conflict en chaos. Verschillen, irritaties en conflicten tussen teamleden komen aan de oppervlakte, omdat elk teamlid zijn eigen standpunten en belangen nastreeft. Het ‘ik’-gevoel is in deze fase veel sterker aanwezig dan het ‘wij’-gevoel. Dat leidt tot openlijke conflicten en meningsverschillen. Ook worden in deze fase de contouren van teamrollen (zwarte schapen, leiders) duidelijk.
  3. Forming: De normen van de groep worden duidelijker zodra teamleden hun rol als teamlid beginnen te accepteren. De samenwerking komt op gang en de manier waarop mensen samenwerken wordt expliciet of impliciet vastgelegd. Ieder teamlid wordt zich er meer en meer van bewust dat hij de anderen nodig heeft om resultaten te bereiken.
  4. Performing: Losse individuen transformeren zich in teamspelers. In deze fase is er een grote betrokkenheid bij elkaar en bij de teamdoelen. Teamleden communiceren open met elkaar, spreken conflicten uit en voorzien elkaar van constructieve feedback. Pas in deze fase is er eigenlijk echt sprake van een goed functionerend team.
  5. Adjourning: Op enig moment zal een team weer ontbonden worden, of zullen er mensen uit het team afscheid nemen. Zelfstandigheid van de individuën neemt weer toe. Emoties die te maken hebben met afscheid nemen zullen een rol spelen, en kunnen bijvoorbeeld met een afscheidsritueel gekanaliseerd worden. Wanneer een deel van het team doorgaat, zal dit team zich opnieuw gaan zetten en komt het weer opnieuw in de “forming” fase terecht.