8. Stakeholders

Stakeholdermanagement en control is belangrijk om een project succesvol te laten verlopen. Een stakeholder is in deze context een actor, iemand die iets van het project vindt en hierdoor mogelijk invloed heeft op het succesvol opleverenvan het project. Dus: iedereen die het project kan maken of breken. Dit kan een persoon, organisatie of belangengroep zijn.

 

Stakeholders zijn dus niet alleen de belanghebbenden. Ook personen of organisaties die nu weinig of geen belang hebben bij het project kunnen er iets van vinden en de gang van zaken rond het project beïnvloeden. Stakeholders zijn er zowel in de eigen organisatie (interne stakeholders) als buiten de organisatie (externe stakeholders). Het is de taak van de  projectmanager om het project zodanig te sturen dat het succesvol is. Hij moet dan ook oog hebben voor de omgeving en de spelers in en rond het project.