Portfoliomanagement

Een portfolio zijn alle projecten en programma’s van een organisatie bij elkaar. Het gehele portfolio moet zo zijn vormgegeven dat het optimaal bijdraagt aan de doelstelling van de organisatie.

Zolang de organisatie bestaat en projecten uitvoert, is er een projectportfolio. Het is mogelijk dat het portfolio een zo grote omvang krijgt dat het beter is te werken met meerdere subportfolio’s.

Een portfolio is in control als het aansluit op, dan wel een bijdrage levert aan de doelstellingen van de organisatie en als de onderliggende projecten in control zijn. Hieruit volgt dat een portfolio in control is als het de juiste projecten bevat.