Programmamanagement

Een programma is een uniek (eenmalig) en tijdelijk (eindig) geheel van activiteiten dat beheerst en in onderlinge samenhang moet worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn gericht op het nastreven van één of meer complexe (strategische) doelen.

Programmamanagement wordt toegepast wanneer projectmatig werken tekortschiet ten gevolge van een te complex geheel van doelen dat bereikt dient te worden.

Een tweede reden voor de programma-aanpak doet zich voor wanneer er in een organisatie een belangrijke strategische verandering top down is te effectueren. Deze verandering bestaat meestal uit een groot aantal projecten en veel andere hiermee samenhangende activiteiten, terwijl deze verandering niet – met haar gebruikelijke werkwijzen – kan worden gerealiseerd door de reguliere lijn-/staf organisatie.